Parish

MOUNT CARMEL FORANE CHURCH CARMELARAM, BENGALURU

Parish Priest : Rev. Fr Mark Nadiyakalayil
Cell : +91 9939098202, 9430730438
Email : markjosephocd@gmail.com, mkocdmcs@yahoo.co.in

Asst. Parish Priest : Rev. Fr Thomas Mundattuchundayil
Cell : +91 9188470766
Email : thomasbrotherocd@gmail.com

Rev. Fr Mathew Choorapanthiyil
Cell : +91 725981086
Email : jcherpunkal@gmail.com

Address:
Mount Carmel Forane Church
Carmelaram, Bengaluru
Cell: +91 9353183347

ST. JOSEPH'S PARISH, SARJAPUR BENGALURU

Parish Priest : Rev. Fr Joseph Allumpurath
Cell : +91 8277771556
Email : joseallumpurath@gmail.com

Address:
St. Joseph's Parish,
Yamare Village, Sarjapura Hobli,
Anekal Taluk, Bengaluru - 562125

VAILALKALLI MATHA CHURCH, MUTHANALLUR
BENGALURU

Parish Priest : Rev. Fr Thomas Valliyampoikayil
Cell : +917012630643
Email : valliyampoikayil@gmail.com

Address:
No. 79/1, Harohalli, Muthanallur,
Sarjapura Road,
Anekal Taluk, Bengaluru - 560099